PENDİK ENGELSİZ SPOR ÇALIŞTAYI

16 – 17 ARALIK 2014

İSTANBUL

 

Pendik Engelsiz Spor Çalıştayı kapsamında katılımcılar üç gruba ayrılarak grup çalışması yaptılar. Grup çalışmalarında aşağıdaki tesbit ve öneriler ön plana çıktı;

A Grubu

Engelli Sporcular ve Öğrenciler için Eğitmen Yetiştirilmesi ve Okul İçi ve Okul Sonrası Beden Eğitimi ve Spor Faaliyetlerine Engelli Bireylerin Katılımının Güçlendirilmesi;

 1. Engelli Sporcular ve Öğrenciler için Eğitmen Yetiştirilmesi için;
 • Beden eğitimi öğretmenliği programlarında Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor (EBES) dersinin kredisinin artırılması,
 • Spor Yöneticiliği, antrenörlük eğitimi ve rekreasyon eğitimi programlarında Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor (EBES) dersinin zorunlu ders olarak yer alması. EBES alanında uzmanlık modüllerinin oluşturulması,
 • Seçmeli dersler arasına Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor (EBES) alanına özgü derslerin dahil edilmesi,
 • İşaret dili eğitimi programda zorunlu hale getirilmesi,
 • Tüm çocukların sağlık taramasının(kalp rahatsızlığı, astım, nefes darlığı vs.) yapılarak beden eğitimi dersine katılımlarının planlanması,
 • Beden eğitimi öğretmenlerinin özel eğitim okullarında ve kaynaştırma ortamlarında staj yapması,
 • Engellilerde Beden Eğitimi alanında Yükseköğretim programlarını arttırılması,
 • Rehabilitasyon merkezlerinde beden eğitimi öğretmeninin görevlendirilmesi ve ilgili ders modülünün eklenmesi,
 • Hiç okula gitmeyen ve 20 yaş üstü okul yaşamını bitirmiş engelli bireyler için rehabilitasyon ve özel eğitim merkezlerinde spor programlarının açılması,
 • Beden eğitimi öğretmenlerinin zorunlu olarak Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor (EBES) alanında hizmet içi programına katılımlarının sağlanması,
 • Okulların seminer dönemlerinde beden eğitimi öğretmenlerine yönelik Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor (EBES) alanında seminerlerin düzenlenmesi,
 • İlkokul birinci sınıftan itibaren Beden Eğitimi dersini, Beden Eğitimi Öğretmeni (BEÖ)’nin yönetmesinin sağlanması,
 • Diğer sınıfları özel eğitim sınıfı öğrencileri ile bir araya getirmeye yönelik çeşitli stratejilerin geliştirilmesi (birlikte beden eğitimi dersi, öğrencilerin özel eğitim sınıfı ile ilgili ödevler hazırlaması gibi),
 • Ağır derecede engelli öğrenciler için Beden Eğitimi (BE) dersinde “gölge öğretmen” görevlendirilmesi,
 • Bireyselleştirilmiş eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için Beden Eğitimi Öğretmeni (BEÖ) atanması,
 • Her okulda rehber öğretmen gibi beden eğitimi derslerinde öğrencilere destekeğitim hizmeti verecek beden eğitimi öğretmeninin görevlendirilmesi,
 • Okullarda beden eğitimi dersi için uygun alan ve materyallerin sağlanması.
 1. Okul içi ve Okul Sonrası Beden Eğitimi ve Spor Faaliyetlerine Engelli Bireylerin           katılımının Güçlendirilmesi için;
 • Rehabilitasyon merkezlerinin bünyesinde spor kulüplerinin olması,
  • Okullarından mezun olan engelli bireylerin kulüpler aracılığıyla spor yaşamlarına devam etmeleri sağlanması,
  • Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerine bağlı olan antrenörlerin özel eğitim alanında verilecek eğitimlerle donanımlı hale getirilmesi ve bu alanda sertifika programlarının yapılması,
  • Engelli spor federasyonlarının açacağı ilgili antrenörlük kurslarında, engelli kulüplerinde sporcu olan bireylere öncelik verilmesi.

 

B Grubu 

Engelli Sporlarının Tanıtılması Yolu ile Farkındalık Eğitimleri ve Paralimpik Sporcuların Yetiştirilmesi;

*   Paralimpik spor bilincinin toplumda yaygınlaştırılması için ,

 • Paralimpik sporları tanıtıcı kamu spotu oluşturulması,
 • Liseler, özel eğitim kurumları, kamu kurum-kuruşları ve spor kulüplerinde paralimpik sporlarının tanıtımı ve ilçe bazında “Paralimpik Günleri” etkinliklerinin gerçekleştirilmesi,

*   Ağır düzeyde yetersizliği olan bireylerin de katılabileceği «Paralimpik Bocce»                branşının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülmesi,

*   Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretmeni, antrenör, spor yöneticisi            yetiştiren bölümlerinde engelli sporları konulu uygulamalı çalışmalara yer    verilmesi,

*   Milli Eğitim Bakanlığı ve özel eğitim kurumları iş birliği ile etkileşimi içeren          tutum geliştirici çalışmaların yapılması kapsamında;

 • Fiziksel aktivite aracılığı ile özel gereksinimli bireylere ve akranlarına yönelik ortak etkinlikler yapılması,
 • Geniş kitlelerin dahil olduğu tam katılımlı fiziksel aktivite günleri düzenlenmesi,
 • Paralimpik okul günleri programlarının yapılması,
 • Devletten engelli sporlarına yönelik sponsorluk konusunda teşvikinin arttırılmasının talep edilmesi.

C Grubu

Yerel Yönetimlerin Engelli Bireyler İçin Spor Hizmetlerini Yapılandırması;

 • Belediyelerin erişilebilir spor salonlarını arttırması,
 • Tüm spor tesislerinin (yüzme havuzları, stadyumlar vb.) engelli bireylerin ulaşabileceği ve kullanabileceği şekilde şekilde tasarlanması (duşlar, asansör/liftler, tuvaletler vs. ), varolan salonların engelsizleştirilmesi,
 • Engelli bireyin kendi başına kimseye ihtiyaç duymadan sporunu yapabilmesi için engelsiz spor salonlarının standartlarının yükseltilmesi,
 • Engelli bireylerle engelsiz bireylerin aynı yerde spor yapabilmesinin sağlanması,
 • MEB temelli okulların, turizm bölgelerindeki tesislerin ve diğer spor tesisleri ve alanlarının denetleme sistemini denetleyen, içinde engelli bireylerin de bulunduğu bir yapının oluşturulması,
 • Çocukların hareket ve oyun alanlarının arttırılması, engelsiz parkların sayısının arttırılması ve bu alanlarda kapalı dinlenme mekanlarının oluşturulması,
 • Spor kulüplerinden tesisi uygun olanların engelli sporları için yapacakları çalışmalarda destek verilmesi, engelli kulüplerine ve sporcularına malzeme vs. konularda destek sağlanması (Spor malzemelerinin yanında tesislere tekerlekli sandalye, asansör/lift vb. uygun aletlerin sağlanması),
 • Engelliler için spor hizmeti verilen mekanlarda işaret dili bilen personel görevlendirilmesi ya da mevcut personele işaret dili eğitimi verilmesi,
 • Engellilere nerede, hangi hizmetin verildiğini aktaracak bir erişilebilirlik haritası oluşturulması,
 • GPRS teknolojisi ile engellilerin Pendik’teki spor mekanlarına erişebilirliğinin kolaylaştırılması.
 • İnteraktif spor programları, egzersiz videoları, engelli ailelerine yönelik çeşitli kaynaklar ve diğer engelli WEB sitelerine erişimin sağlanacağı bir engelsiz spor WEB sitesi oluşturulması.