PENDİK ENGELSİZ SPOR ÇALIŞTAYI

16 – 17 ARALIK 2014

İSTANBUL

 

Pendik Engelsiz Spor Çalıştayı kapsamında katılımcılar üç gruba ayrılarak grup çalışması yaptılar. Grup çalışmalarında aşağıdaki tesbit ve öneriler ön plana çıktı;

A Grubu

Engelli Sporcular ve Öğrenciler için Eğitmen Yetiştirilmesi ve Okul İçi ve Okul Sonrası Beden Eğitimi ve Spor Faaliyetlerine Engelli Bireylerin Katılımının Güçlendirilmesi;

 1. Engelli Sporcular ve Öğrenciler için Eğitmen Yetiştirilmesi için;
 • Beden eğitimi öğretmenliği programlarında Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor (EBES) dersinin kredisinin artırılması,
 • Spor Yöneticiliği, antrenörlük eğitimi ve rekreasyon eğitimi programlarında Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor (EBES) dersinin zorunlu ders olarak yer alması. EBES alanında uzmanlık modüllerinin oluşturulması,
 • Seçmeli dersler arasına Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor (EBES) alanına özgü derslerin dahil edilmesi,
 • İşaret dili eğitimi programda zorunlu hale getirilmesi,
 • Tüm çocukların sağlık taramasının(kalp rahatsızlığı, astım, nefes darlığı vs.) yapılarak beden eğitimi dersine katılımlarının planlanması,
 • Beden eğitimi öğretmenlerinin özel eğitim okullarında ve kaynaştırma ortamlarında staj yapması,
 • Engellilerde Beden Eğitimi alanında Yükseköğretim programlarını arttırılması,
 • Rehabilitasyon merkezlerinde beden eğitimi öğretmeninin görevlendirilmesi ve ilgili ders modülünün eklenmesi,
 • Hiç okula gitmeyen ve 20 yaş üstü okul yaşamını bitirmiş engelli bireyler için rehabilitasyon ve özel eğitim merkezlerinde spor programlarının açılması,
 • Beden eğitimi öğretmenlerinin zorunlu olarak Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor (EBES) alanında hizmet içi programına katılımlarının sağlanması,
 • Okulların seminer dönemlerinde beden eğitimi öğretmenlerine yönelik Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor (EBES) alanında seminerlerin düzenlenmesi,
 • İlkokul birinci sınıftan itibaren Beden Eğitimi dersini, Beden Eğitimi Öğretmeni (BEÖ)’nin yönetmesinin sağlanması,
 • Diğer sınıfları özel eğitim sınıfı öğrencileri ile bir araya getirmeye yönelik çeşitli stratejilerin geliştirilmesi (birlikte beden eğitimi dersi, öğrencilerin özel eğitim sınıfı ile ilgili ödevler hazırlaması gibi),
 • Ağır derecede engelli öğrenciler için Beden Eğitimi (BE) dersinde “gölge öğretmen” görevlendirilmesi,
 • Bireyselleştirilmiş eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için Beden Eğitimi Öğretmeni (BEÖ) atanması,
 • Her okulda rehber öğretmen gibi beden eğitimi derslerinde öğrencilere destekeğitim hizmeti verecek beden eğitimi öğretmeninin görevlendirilmesi,
 • Okullarda beden eğitimi dersi için uygun alan ve materyallerin sağlanması.
 1. Okul içi ve Okul Sonrası Beden Eğitimi ve Spor Faaliyetlerine Engelli Bireylerin           katılımının Güçlendirilmesi için;
 • Rehabilitasyon merkezlerinin bünyesinde spor kulüplerinin olması,
  • Okullarından mezun olan engelli bireylerin kulüpler aracılığıyla spor yaşamlarına devam etmeleri sağlanması,
  • Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüklerine bağlı olan antrenörlerin özel eğitim alanında verilecek eğitimlerle donanımlı hale getirilmesi ve bu alanda sertifika programlarının yapılması,
  • Engelli spor federasyonlarının açacağı ilgili antrenörlük kurslarında, engelli kulüplerinde sporcu olan bireylere öncelik verilmesi.

 

B Grubu 

Engelli Sporlarının Tanıtılması Yolu ile Farkındalık Eğitimleri ve Paralimpik Sporcuların Yetiştirilmesi;

*   Paralimpik spor bilincinin toplumda yaygınlaştırılması için ,

 • Paralimpik sporları tanıtıcı kamu spotu oluşturulması,
 • Liseler, özel eğitim kurumları, kamu kurum-kuruşları ve spor kulüplerinde paralimpik sporlarının tanıtımı ve ilçe bazında “Paralimpik Günleri” etkinliklerinin gerçekleştirilmesi,

*   Ağır düzeyde yetersizliği olan bireylerin de katılabileceği «Paralimpik Bocce»                branşının yaygınlaştırılması için çalışmalar yürütülmesi,

*   Üniversitelerin beden eğitimi ve spor öğretmeni, antrenör, spor yöneticisi            yetiştiren bölümlerinde engelli sporları konulu uygulamalı çalışmalara yer    verilmesi,

*   Milli Eğitim Bakanlığı ve özel eğitim kurumları iş birliği ile etkileşimi içeren          tutum geliştirici çalışmaların yapılması kapsamında;

 • Fiziksel aktivite aracılığı ile özel gereksinimli bireylere ve akranlarına yönelik ortak etkinlikler yapılması,
 • Geniş kitlelerin dahil olduğu tam katılımlı fiziksel aktivite günleri düzenlenmesi,
 • Paralimpik okul günleri programlarının yapılması,
 • Devletten engelli sporlarına yönelik sponsorluk konusunda teşvikinin arttırılmasının talep edilmesi.

C Grubu

Yerel Yönetimlerin Engelli Bireyler İçin Spor Hizmetlerini Yapılandırması;

 • Belediyelerin erişilebilir spor salonlarını arttırması,
 • Tüm spor tesislerinin (yüzme havuzları, stadyumlar vb.) engelli bireylerin ulaşabileceği ve kullanabileceği şekilde şekilde tasarlanması (duşlar, asansör/liftler, tuvaletler vs. ), varolan salonların engelsizleştirilmesi,
 • Engelli bireyin kendi başına kimseye ihtiyaç duymadan sporunu yapabilmesi için engelsiz spor salonlarının standartlarının yükseltilmesi,
 • Engelli bireylerle engelsiz bireylerin aynı yerde spor yapabilmesinin sağlanması,
 • MEB temelli okulların, turizm bölgelerindeki tesislerin ve diğer spor tesisleri ve alanlarının denetleme sistemini denetleyen, içinde engelli bireylerin de bulunduğu bir yapının oluşturulması,
 • Çocukların hareket ve oyun alanlarının arttırılması, engelsiz parkların sayısının arttırılması ve bu alanlarda kapalı dinlenme mekanlarının oluşturulması,
 • Spor kulüplerinden tesisi uygun olanların engelli sporları için yapacakları çalışmalarda destek verilmesi, engelli kulüplerine ve sporcularına malzeme vs. konularda destek sağlanması (Spor malzemelerinin yanında tesislere tekerlekli sandalye, asansör/lift vb. uygun aletlerin sağlanması),
 • Engelliler için spor hizmeti verilen mekanlarda işaret dili bilen personel görevlendirilmesi ya da mevcut personele işaret dili eğitimi verilmesi,
 • Engellilere nerede, hangi hizmetin verildiğini aktaracak bir erişilebilirlik haritası oluşturulması,
 • GPRS teknolojisi ile engellilerin Pendik’teki spor mekanlarına erişebilirliğinin kolaylaştırılması.

İnteraktif spor programları, egzersiz videoları, engelli ailelerine yönelik çeşitli kaynaklar ve diğer engelli WEB sitelerine erişimin sağlanacağı bir engelsiz spor WEB sitesi oluşturulması

 

16-17 ARALIK 2014 ENGELSİZ SPOR

ÇALIŞTAYI HABERİ İÇİN TIKLAYINIZ