BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ÇALIŞMA GRUBUSinem ŞAHİN
Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu Başkanı


a) Bağımlılık ile mücadele çalışmalarını, Kent Konseyi’ne sunmak.

 
b) Kararlarının uygulanmasını sağlamak.
 
c) Bağımlılık ile mücadele politikalarına katkı sağlamak.
 
ç) Tüm üyelerce, kendi kurum ve kuruluşlarında yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmalarının takip ve koordinasyonunu yapmak.
 
d) Kurum ve kuruluşlar arası iş birliğini sağlamak.
 
e) Toplantı gündemini oluşturan maddeler hakkında görüş bildirmek.
 
f) Toplantı gündem maddeleri dışında da çalışmaları geliştirici önerilerde bulunmak.
g) Bağımlılık ile mücadele konusunda ulusal stratejileri göz önünde bulundurarak ilçenin kendilerine has  kültür ve konumlarına göre bölgesel stratejileri belirlemek.
h) Yapılan çalışmaların bolge  kurum ve kuruluşların bunyesinde  yaygınlaştırılmasını sağlamak.
I) Mucadele de yeni gönülluler kazandirmak