Uluslararası Hayvan Hakları Kongresi

Uluslararası Hayvan Hakları Kongresi İstanbul Gedik Üniversitesi ve Pendik Belediyesi iş birliğiyle düzenlenmektedir.

Tarih

24-25 Aralık 2021

Yer

 • 24 Aralık: Pendik Atatürk Kültür Merkezi
 • 25 Aralık: Pendik Mehmet Akif Ersoy Sanat Merkezi

Konuşmacılar

 • 24 Aralık Cuma
  • Dr. Hülya Kaya – Pendik Kaymakamı
  • Ahmet Cin – Pendik Belediye Başkanı
  • Süleyman Yılmaz – Pendik Kent Konseyi Başkanı
  • Hülya Gedik – İstanbul Gedik Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı
  • Prof. Dr. Nihat Akkuş – İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörü
  • Prof. Dr. Kerim Atamer – İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı
  • Doç. Dr. Gülsün Aygörmez
  • Dr. Öğr. Üyesi Mazlum Doğan – İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Arş. Gör. Mehmet Korkmaz – İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Av. Ahmet Kemal Şenpolat – HAYTAP Başkanı
  • Av. Deniz Tavşancıl Kalafatoğlu – İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi Başkanı
  • Dr. Öğr. Üyesi Engin Arıkan – Türk Alman Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Doç. Dr. Gülsün Aygörmez – İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Arş. Gör. Elif Naz Arıkan – İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi
  • Kaan Mustafa Yılmaz – Pendik Belediyesi Veteriner İşleri Bölüm Sorumlusu
 • 25 Aralık Cumartesi
 • Doç. Dr. Gülsün Aygörmez
 • Dilara Yüksel – Bielefed Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Hatice Yıldırım – Bielefed Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Ertuğrul Mercan – İstanbul Gedik Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Kaan Altun – Bielefed Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Abdulmuttalip Erduran – Bielefed Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Merve Yıldızhan – Bielefed Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Seçil Düzkaya – Lefke Avrupa Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Arş. Gör. Mehmet Korkmaz
 • Seda Gündoğdu – Bielefed Üniversitesi Hukuk Fakültesi
 • Ebru Okutur – Bielefed Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Kongre Konuları

 • 24 Aralık Cuma
  • Özel Hukukta Hayvanın Hukuki Niteliği
  • 7332 sayılı Kanun ile Hayvanları Koruma Kanunu’na Eklenen Ceza Normlarının Değerlendirilmesi
  • Hayvan Haklarının Olmazsa Olmaz Ayağı Sivil Toplum Örgütlenmesinin Önemi
  • Yeni Yasal Düzenlemeler Sonrası Hayvan Hakları
  • Etkileşimde Olduğumuz Hayvanların %95’i Endüstriyel Çiftlik Hayvanları
  • Türk ve Alman Ceza Hukukunda Hayvanlara Karşı Suçlar
  • İklim Değişikliği ve Hayvan Hakları
  • Hayvan Haklarının Korunmasında Belediyelerin Önemi: Pendik Örneği
 • 25 Aralık Cumartesi
 • Hayvan Haklarına Giriş: Almanya’da Hayvanlar, Hayvan Hakları Tarihi
 • Avrupa ve Hayvan Hakları
 • Türk Hukukunda ve Karşılaştırmalı Hukukta Hayvan Hakları
 • Anayasada Hayvanlar
 • İnsan – Hayvan İlişkileri
 • Bir Hak Öznesi Olarak Hayvan
 • Tartışmalı Konular
 • Hayvan Hakları ile İlgili Önemli Mahkeme Kararları