Ağustos ayı Yürütme Kurulu Toplantımızı gerçekleştirdik.

Kent Konseyi Yürütme Kurulu Ağustos ayı toplantımızı gerçekleştirdik. TOPLANTI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Yoklama 2. Sanverta Enerji Kurucusu Semih Sancar’ın Enerji ve Güneş Konulu Bilgilendirme Sunumu 3. PENDEF Yönetim Kurulu Üyesi Yaşar Saka’nın Bilgilendirme Sunumu 4. Sıfır Atık Yönetimi 12 Temmuz 2019 tarih ve 30829 sayı ile resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Sıfır Atık Yönetmeliği'nde; Madde 9 - Mahalli idarelerin görev, yetki ve yükümlülükleri g) Sıfır atık yönetim sisteminin tasarım aşamasından başlayarak uygulamaların izlenmesi faaliyetlerini de içeren tüm süreci kent konseyi gündemine dahil etmekle, k) Belediyelerin mevcut atık yönetim hizmetleri ile belediye sınırlarında herhangi bir işletmeye bağlı olmaksızın atık toplayan kişilerin faaliyetlerini kent konseyi gündeminde değerlendirerek sosyal ve ekonomik koşullar göz önünde bulundurulmak sureti ile yerel ölçekli yapılabilecek uygulamalar için belediye meclislerine önerilerde bulunulmasını sağlamakla, denilmektedir. Bu kapsamda Kent Konseyi Genel Kurulunda görüşülmesi; Öneri: Pilot uygulama olarak, 7/24 ambalaj atık toplama sistemi olan çarşı bölgesinde yasa dışı toplayıcıların kolluk kuvvetleri( zabıta, polis) marifetiyle girişlerinin engellenmesi, tabelaların yapılması 5. Meclis ve Çalışma Gruplarımızın Faaliyetleri Hayvan Hakları Çalışma Grubu – Gezici mobil müdahale aracı Bağımlılıkla Mücadele Çalışma Grubu – Farkındalık ve bilinçlendirme çalışmaları Kültür Sanat Çalışma Grubu – Kültürel Etkinlikler Kadın Meclisi - Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Kent Eylem Planı Hazırlık Toplantıları İlçemizdeki belli noktalara bebek bakım odaları Tecrübeliler Çalışma Grubu – Gezi Programları planlanacak Çevre Çalışma Grubu – Çevre Gönüllüleri oluşturma ve bilinçlendirme faaliyetleri 6. Dilek ve Temenniler