Kent Konseyleri 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 26313 sayılı Kent Konseyi Yönetmeliği’ne dayanarak kurulmuş yapılardır. Kuruluş amaçları; “kent yaşamında, kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmek”tir. Merkezi yönetimin, yerel yönetimin, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının ve sivil toplumun ortaklık anlayışıyla, hemşehrilik hukuku çerçevesinde buluştuğu; kentin kalkınma önceliklerinin, sorunlarının, vizyonlarının sürdürülebilir kalkınma ilkeleri temelinde belirlendiği, tartışıldığı, çözümlerin geliştirildiği ortak aklın ve uzmanlaşmanın esas olduğu demokratik yapılar ile yönetişim mekanizmalarını ifade eder.

2005 YILI KENT KONSEYLERİ

 

1.Kent Konseyi : 26.05.2005

Konu  : İnsan Hakları

 

2.Kent Konseyi: 04.10.2005

Konu: Çocuk Hakları

 

2006 YILI KENT KONSEYLERİ

 

1.Kent Konseyi: 11.04.2006

Konu: Yerel Özürlü Politikaları

 

2.Kent Konseyi: 28.09.2006

Konu : Sosyal Dayanışma

 

2007 YILI KENT KONSEYLERİ

 

1.Kent Konseyi: 28.02.2007

Konu:Çocuk Meclisi’nin kuruluşu

 

2.Kent Konseyi:07.12.2007

Konu:Aile ve Çocuk Haklarındaki son gelişmeler-Çalışan çocuklar

 

2008 YILI KENT KONSEYLERİ

 

1.Kent Konseyi: 11.06.2008

Konu: Pendik’te eğitim

 

2009 YILI KENT KONSEYLERİ

 

1.Kent Konseyi: 11.08.2009

Konu: Seçim

Başkan:Atilla İpek

Yürütme Kurulu Üyeleri   : Bahattin Gök,Sabri Özcan,Ethem Aksoy,Av.Rahmi Arslan,Av.Sinem Sultan Akar,Hüseyin Ekşi

 

2.Kent Konseyi: 01.10.2009

Konu: Kent ve Spor

 

2010 YILI KENT KONSEYLERİ

1.Kent Konseyi:   20.01.2010

Konu: Sivil Toplum Kuruluşları ve STK Okulu düzenlenmesi

 

2.Kent Konseyi:25.06.2010

Konu: “Pendik Okuyor Kampanyası ” başlatılması

 

2011 YILI KENT KONSEYLERİ

 

1.Kent Konseyi: 25.01.2011 tarihinde yapıldı.

Konu: Pendik Okuyor Kampanyası

 

2.Kent Konseyi

Konu: Van Depremi

 

2012 YILI KENT KONSEYLERİ

 

1.Kent Konseyi: 12.01.2012

Konu: Seçim

Başkan:Ayşenur Türkay

Yürütme Kurulu Üyeleri   :Ethem Aksoy,Sabri Özcan,Mustafa Sarıca,Yılmaz Yaman,Atilla İpek,Enver Tuksal

 

2.Kent Konseyi:19.09.2012

Konu:Madde Bağımlılığı ve Esnaf Sorunları, Pendik Kent Konseyi,Pendik Kadın Meclisi ,Pendik Gençlik Meclisi,Pendik Çocuk Meclisi Çalışma Grupları Çalışma Yönergeleri ile ilgili düzenlemeler

 

 

2013 YILI KENT KONSEYLERİ

 

1.Kent Konseyi: 23.01.2013

Konu: Kültür ve Sanat Pendik Kent Konseyi,Pendik Kent Konseyi Kadın Meclisi,Pendik Kent Konseyi Gençlik Meclisi,Pendik Kent Konseyi Çocuk Meclisi,Pendik Kent Konseyi Çalışma Grupları Çalışma Yönergeleri.

 

2013 YILI KENT KONSEYLERİ

2.Kent Konseyi: 27.Haziran,2013

Konu: Pendik Kent Konseyi Stratejik Planı’nın sunumu ve kabul edilmesi

 

2014 YILI KENT KONSEYLERİ

1.Kent Konseyi: 22.Ocak.2014

Konu : Engelsiz Spor Çalıştayı, Doğal ürünlerin satılacağı köy pazarları ve Şehir Müzesi’nin başlangıcı olabilecek Geleneksel Türk Giysileri müzesi gibi 2014 projelerinin paylaşımı

2. Kent Konseyi : 11. Haziran 2014

Konu : Seçim

Başkan: Ayşenur Türkay

Yürütme Kurulu : Yıldırım Demirci, Metin Tavukçu, Hülya Büyüktopçu,Ethem Aksoy, Serdar Özalkak, Muhammet Gülenç, Murat Taşlıçay,

 

2015 YILI KENT KONSEYLERİ

 

1.Kent Konseyi :21.Ocak.2015

Konu : 2014 yılı Kent Konseyi faaliyetleri ve 2015 yılı projelerinin sunumu

2.Kent Konseyi : 2.Aralık 2015

Konu : 2015 yılı Kent Konseyi faaliyetlerinin sunumu

Başkan : Ayşenur Türkay

Divan Üyeleri : Enver Tuksal,Ethem Aksoy ve Yıldırım Demirci

Yürütme Kurulu : Yıldırım Demirci, Metin Tavukçu, Hülya Büyüktopçu,Ethem Aksoy, Serdar Özalkak, Muhammet Gülenç, Murat Taşlıçay

VİZYON: Pendik’in çevreye duyarlı, sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın, katılımcı hemşehrilik bilincinin yerleştiği, yaşamaktan mutlu olunan bir kent olması.

VİZYON: MİSYON: Saygın, siyaset üstü, kentlilerinde karar süreçlerine dahil olmasını sağlayacak, geniş katılımlı bir toplum hizmeti sunarak kent vizyonunun gerçekleşmesini sağlamak.