Komşuluk Hukuku


PROJENİN AMACI
Milletimizin en önemli değerlerinden olup, tarihi süreç içerisinde doğan ve gelişen aile, mahalle ve komşuluk hak, hukuk ve kültürünü günümüz ihtiyaç ve şartlarına göre yeniden ihya ve inşa etmek suretiyle; sosyal sıkıntılarını çözebilen, ihtiyaçlarını giderebilen, hayatını kolaylaştırma ve güzelleştirmeyi başarabilmiş, birbirlerine faydalı, huzurlu ve mutlu bir toplum oluşturmaktır.
 
PROJENİN UYGULAMA ALANI VE ORTAKALARI
Tüm Kamu Kurum ve Kuruluşları, Muhtarlıklar, Okul Müdürlükleri, Sağlık Kuruluşları, Cami İmam Hatipler, Okul Aile Birliği Pendik'te oturan veya çalışan herkes projenin ortak ve hedef  kitlesidir.
 
PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ
Pendik Belediyesi
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İlçe Müftülüğü
Emniyet Müdürlüğü
STK ve Dernekler
Her mahallede, Muhtarı başkanlığında Okul Müdürleri, Aile Hekimleri, Cami İmam Hatipleri, Okul Aile Birliği Başkanları, STK'lardan Mahalle Komisyonu kurulur. Ayrıca Komiteler oluşturulabilir.
 
PROJEDE YAPILABİLECEK FAALİYETLER
Proje yürütücüleri kurulması ve Mahalle bazında komşular arasında komisyonlar marifetiyle, mahallede oturan komşuların birbirleriyle tanışıp kaynaşmasını sağlamak,
 
Toplumda sevgi, saygı ve hoşgörünün gelişmesi ile yardımlaşma ve dayanışmanın yaygınlaşması için her türlü faaliyette bulunmak
 
Toplumda komşuluk, arkadaşlık, dostluk gibi değerlerin gelişip sürdürülmesi için çaba sarf etmek,
 
Çocukların ve gençlerimizin maddi ve manevi değerler çerçevesinde en iyi şekilde yetişmesi için faaliyetlerde bulunmak,
Değerler Eğitimi kapsamında yıl boyunca okullarımızda Komşuluk kültürü temasının işlenmesini temin etmek,
 
Milli Eğitim Bakanlığının 'Okullar Hayat Olsun' hedefini mahalle bazında gerçekleştirmeye yönelik faaliyetleri planlamak, böylece okullarımızı 'Mahalle Evi'ne dönüştürmek,
 
Mahalle gençlerini spor dâhil çeşitli alanlarda faaliyetlerde bulunmasına teşvik etmek, bu çerçevede okul spor kulüplerinin ve spor dostluklarının geliştirilmesini sağlamak,
 
Fakirleri, ihtiyaç sahiplerini ve engellileri tespit ederek bunların ihtiyaçlarını gidermek için ilgili Sosyal Yardım Kurumlarına bildirmek,
 
İhtiyaç sahibi ailelerin çocuklarının sünnet ve evlilik törenlerinin icrasına katkı sağlamak,
 
Kendi imkânları ile ayakta duramayan hanelere 'Kardeş Aile' bulmak ve buna benzer organizasyonları gerçekleştirmek,
 
Cenaze kaldırılmasına, taziye işlerine katkı sağlamak, cenaze sahiplerine yardım etmek,
 
Kimsesizlere, yetim ve öksüzlere yönelik proje hazırlamak, uygulamak, şehit yakınlarına kalacak yer temin etmek, onların ihtiyaçlarını gidermek için faaliyette bulunmak,
 
Evlenecek olan çiftlere maddi ve manevi yardımda bulunmak,
 
Mahallede sosyal faaliyet için ' Mahalle Evi' kurmak, apartman ve sitelerde 'Komşu Evi' yapılmasını teşvik etmek,
 
Mahalle halkının sosyal ve kültürel gelişiminin yanında kişisel gelişimi için her türlü faaliyette bulunmak,
 
Mahalle halkı için ortak sosyal ve kültürel hizmet üniteleri kurmak, bu ünitelerin kurulmasını desteklemek,
Mahallede sosyal ve kültürel faaliyetlerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için ihtiyaca göre her türlü kurs, seminer, sempozyum, konferans, panel vb. faaliyetlerde bulunmak, kermes düzenlemek vb faaliyetlerde bulunmak,
 
Camilerde toplumun huzur ve mutluluğuna yönelik faaliyetleri yoğunlaştırmak,
 
Amacın gerçekleştirilmesine katkıda bulunan kişi ve kuruluşlarla kardeşlik, dostluk, gönüllülük gibi sosyal ilişkiler kurmak ve bu tür ilişkileri geliştirmek, teşvik etmek, ödüllendirmek.