Temizlik Hareketi


Proje Adı: Temizlik Hareketi Projesi
Proje Paydaşları: Pendik Kent Konseyi, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Pendik Belediyesi, Vatandaş
Amaç
Yaşadığımız çevreyi bilinçsizce kullanmamız; doğal kaynakların aşırı derecede kullanılması sonucunda bu kaynakların tükenme noktasına gelmesine, kirlilikten dolayı yeraltı ve yerüstü sularının kullanılamaz hale gelmesine, toprakların çöplerden kaynaklanan zararlı maddelerce kirlenerek verimsizleşmesine ve toprak içinde veya üzerinde yaşayan canlıları tehdit eder duruma gelmesine, havanın kirlenmesine ve salgın hastalıkların oluşmasına neden olmaktadır. Bu sorunların bertaraf edilmesi amacıyla yürütülmesi planlanan “Temizlik Hareketi Proje”sinin ana amacı yaşanılan çevrenin korunması ve geçmişten gelen emanetin gelecek kuşaklara daha iyi bir şekilde bırakılabilmesi için çocuklarda, gençlerde ve tüm Pendik halkında çevre bilincinin arttırılmasının sağlanmasıdır.
Özet ve Kapsam
Çevre, topluma geçmişten kalan bir miras değil, korunması, geliştirilmesi ve gelecek nesillere en güzel şekilde devredilmesi gereken bir emanettir. Çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi konusunda devlete ve vatandaşlara çeşitli görevler düşmektedir. Gelecek kuşaklara daha yaşanılır bir çevre bırakmak için “Sürdürülebilir Çevre” anlayışının tüm vatandaşlara aşılanması amacıyla planlanan projenin öncelikli hedef kitlesi ortaöğretimde eğitim gören öğrenciler olmakla birlikte tüm Pendik halkıdır. Öğrencilerin seçilmesindeki temel sebep, onların aracılığı ile ailelerine de ulaşabilmektir.  
                Proje kapsamında çevre bilinci ile ilgili afişler ve broşürler hazırlanacak, Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçe genelinde bulunan okullara bilgilendirmeler yapılacak ve etkinliğe katılacak öğrenciler tespit edilecektir. Belirlenen öğrenciler öncelikle Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü eğitmenleri tarafından veya Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından çevrecilik bilinci ile ilgili bir eğitim programına tabi tutulacaktır.
                Ardından ilçede bulunan “Atık Getirme Merkezi” ve "Ambalaj Atıkları Ayrıştırma Tesisi" ne gezi programı düzenlenerek öğrencilerin atıkların toplanması, ayrıştırılması ve çevreye geri kazandırılması konusunda bilgilendirilmesi sağlanacaktır.
Eğitim alan ve bilinç düzeyi artan öğrenciler;
Pendik’te Gazipaşa caddesi Merkez Cami Meydanında;
Gazipaşa caddesi dinlenme alanında (Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi önü);
Yeni sahil meydanında ;
Fevzi Çakmak caddesinde (Trafiğe kapalı alan);
Kurtköy mahallesi Hisarcık sokakta (Trafiğe kapalı olan alan);   
belirlenen program dahilinde  “Temizlik Hareketi Tanıtma ve Çevre Farkındalığını Arttırma” etkinliğine katılım sağlayacaklardır.
 
ETKİNLİĞİN FAALİYETLERİ
 
Ön hazırlık
- Öğrencilerin tespiti
- Öğrencilerin eğitime tabi tutulması (Çevre Bilinci ve Pendik Belediyesi Temizlik İşleri Faaliyetleri)
- Öğrencilerin Pendik Belediyesi tesislerini saha ziyareti
Etkinlik günü
- Etkinlik alanında Pendik Belediyesine ait olan geri dönüşüm aracı hazır bulunacak ve katılımcıların araç içerisindeki bilgilendirme sunumlarını incelemesine imkan verilecektir.
- Alanda stant kurulacak ve çevre bilinci ile ilgili hazırlanmış geri dönüşümlü kağıtlara basılmış farkındalık oluşturucu içerikler bulunan el broşürleri dağıtılacaktır.
- Eğitim verilen öğrencilere üzerinde Kent Konseyi ve Milli Eğitim Müdürlüğü logolarının ve çevre ile ilgili sloganların bulunduğu t-shirt veya yelekler giydirilecek, geri dönüştürülebilir çöp poşetleri ve eldivenler ile çevre temizlik etkinliği gerçekleştirilecektir.
- Temizlik etkinliğine öğrenciler ve Pendik Belediyesi Saha Temizlik Personelinin daveti ile meydanda bulunan vatandaşların da katılımı sağlanacaktır.
- Etkinliğin çıktıları(toplanan çöp miktarı, katılan vatandaş sayısı) gibi bilgiler raporlaştırılarak web sitesi, sosyal medya gibi ortamlarda haberleştirilecektir.
- Yerel medya etkinliğe davet edilecektir.